- Liaison, ข่าวกิจกรรม, โครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยน

นักศึกษาบรูไน นำเสนอประสบการณ์แลกเปลี่ยน ก่อนเดินทางกลับ

       วันที่ 6 พฤศจิกายน 2561 นักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก Universiti Brunei Darussalam เนการาบรูไนดารุสซาลาม จำนวน 6 คน และนักศึกษาผู้ปฎิบัติหน้าที่ล่ามแปลภาษา นำเสนอประสบการณ์ที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการพัฒนาความร่วมมือด้านการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและการเรียนรู้ เพื่อฝึกประสบการณ์วิชาชีพและแลกเปลี่ยนทางภาษาและวัฒนธรรม    …

Read More

- Uncategorized

รับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการยุวทูตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ครั้งที่ 10

กองวิเทศสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการยุวทูตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ครั้งที่ 10 “NRRU Young Ambassadors 2019” จำนวน 30 คน มาร่วมพัฒนาทักษะทางภาษาและความเป็นผู้นำกับพวกเรา ยุวทูตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา NRRU Young Ambassadors Empower NRRU students’ to develop…

Read More

- NRRU Toastmaster Club, ข่าวประชาสัมพันธ์

เชิญชวนน้องๆ เข้าร่วมเป็นสมาชิก NRRU Toastmasters Club

     กองวิเทศสัมพันธ์ขอเชิญชวนน้องๆ นักศึกษามาร่วมเป็นสมาชิกโครงการ Nakhon Ratchasima Rajabhat University Club (NRRU Toastmasters Club) เพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสารและความเป็นผู้นำสำหรับนักศึกษาและบุคลากร       น้องๆ ที่สนใจสามารถเข้าร่วมได้ทุกวันพุธที่ 2 และ 4 ของทุกเดือน …

Read More

- Scholarships Aboard, ข่าวประชาสัมพันธ์

รับสมัครทุนสำหรับเจ้าหน้าที่ เพื่อเข้าร่วมในหลักสูตรต่างๆ ประจำปี 2018 – 2019 ณ สาธารณรัฐอินเดีย

       ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ประชาสัมพันธ์จากกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศว่าสำนักเลขาธิการแผนโคลัมโบ (CPS) ร่วมกับรัฐบาลอินเดีย เสนอทุนให้แก่เจ้าหน้าที่เพื่อเข้าร่วมในหลักสูตรต่างๆ ประจำปี ค.ศ. 2018 – 2019 ณ สาธารณรัฐอินเดีย รายละเอียดหลักสูตร คุณสมบัติผู้สมัครรับทุน และวิธีการสมัคร : <<คลิกที่นี่>>

- Scholarships Aboard, ข่าวประชาสัมพันธ์

รัฐบาลออสเตรเลียเปิดรับสมัครทุน เอนเดเวอร์ (Endeavour Leadership Program 2019)

     เปิดรับสมัครทุนรัฐบาลออสเตรเลีย (ทุนเอนเดเวอร์) สามารถยื่นใบสมัครสำหรับโครงการ Endeavour Leadership Program 2019 (ELP) ได้แล้ว ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 นี้นะคะ      …

Read More

- NRRU Young Ambassador, ข่าวประชาสัมพันธ์

รับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการยุวทูตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ครั้งที่ 10

     กองวิเทศสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการยุวทูตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ครั้งที่ 10 “NRRU Young Ambassadors 2019” จำนวน 30 คน รับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 4 ธันวาคม 2561 ! จัดอบรมวันที่ 11…

Read More

- Scholarships Aboard, ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกรอบที่สองเพื่อเข้าร่วมโครงการ Global Project Based Learning (gPBL 2018) ณ ประเทศญี่ปุ่น

       กองวิเทศสัมพันธ์ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกรอบที่สองเพื่อเข้าร่วมโครงการ Global Project Based Learning (gPBL 2018) คือ นางสาวกมลชนก รินทะ นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ชั้นปีที่ 4 โดยนักศึกษาจะเข้าร่วมโครงการเพื่อพัฒนางานวิจัย ระหว่างวันที่…

Read More

- ข่าวกิจกรรม, โครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยน

นักศึกษาบรูไนเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนกับนักศึกษาไทย

       นักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก Universiti Brunei Darussalam เนการาบรูไนดารุสซาลาม จำนวน 6 คน ได้เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมร่วมกับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ตั้งแต่เดือนสิงหาคมถึงเดือนพฤศจิกายน 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาแลกเปลี่ยนบรูไนและนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาได้เรียนรู้ด้านภาษาและวัฒนธรรมร่วมกัน และเป็นการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษของนักศึกษาไทยจากการปฏิบัติหน้าที่ล่ามแปลภาษาและจากการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ เช่น การเรียนภาษาไทย การทำอาหารไทย การรำไทย…

Read More

- ข่าวกิจกรรม

กองวิเทศสัมพันธ์เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาฯ ประจำปีการศึกษา 2560

       วันที่ 26 กันยายน 2561 กองวิเทศสัมพันธ์เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในหน่วยงานสนับสนุน ประจำปีการศึกษา 2560 โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ณัฐกิตติ์ อินทร์สวรรค์ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม เป็นประธานในการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาฯ พร้อมทั้ง ดร.วันวิสาข์ โชรัมย์ อาจารย์ศศิธร หวังค้ำกลาง…

Read More

- Uncategorized, ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกล่ามผู้แปลภาษาและประสานงาน การแข่งขันตะกร้อชิงถ้วยพระราชทาน “คิงส์คัพ” ครั้งที่ 33 ประจำปี 2561

       กองวิเทศสัมพันธ์ขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้ปฏิบัติหน้าที่อาสาสมัครล่ามผู้แปลภาษาและประสานงาน การแข่งขันตะกร้อชิงถ้วยพระราชทาน “คิงส์คัพ” ครั้งที่ 33 ประจำปี 2561 ดังรายชื่อต่อไปนี้        โดยให้ผู้ที่ผ่านการคัดเลือก ส่งไฟล์รูปถ่ายขนาด 1″ จำนวน 1 รูป…

Read More

- Uncategorized, ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาเพื่อพัฒนางานวิจัย ณ ประเทศญี่ปุ่น

      กองวิเทศสัมพันธ์ขอประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาเพื่อพัฒนางานวิจัย ณ สถาบันเทคโนโลยี Shibaura ประเทศญี่ปุ่น รอบที่ 4 ของปีการศึกษา 2561 ดังรายชื่อต่อไปนี้ นางสาวจันทร์กฤษณา จู   คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นายพชร สุกเกรียม   คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นางสาวพรรณราย…

Read More

- ข่าวกิจกรรม

ผู้บริหาร พร้อมทั้งคณาจารย์ นำนักเรียนทุนพระราชทานฯ เดินทางเข้าเฝ้าฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

       วันที่ 11 กันยายน 2561 อาจารย์ปนัดดา บุญพาวัฒนา รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล คณาจารย์ พร้อมทั้งบุคลากรกองวิเทศสัมพันธ์ นำนักเรียนทุนพระราชทานรุ่นที่ 13 ประจำปีการศึกษา 2560 จำนวน 4 คน เข้าเฝ้าฯ…

Read More

- Liaison, ข่าวประชาสัมพันธ์

รับสมัครล่ามผู้แปลภาษาและประสานงานการแข่งขันตะกร้อชิงแชมป์โลก ชิงถ้วยพระราชทาน “คิงส์คัพ” ครั้งที่ 33 ประจำปี 2561 (The 33rd King’s Cup Sepak Takraw World Championship)

     รับสมัครน้องๆ นักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ เพื่อปฏิบัติหน้าที่ล่ามผู้แปลภาษาและประสานงานการแข่งขันตะกร้อชิงแชมป์โลก ชิงถ้วยพระราชทาน “คิงส์คัพ” ครั้งที่ 33 ประจำปี 2561 (The 33rd King’s Cup Sepak Takraw World Championship) ปฏิบัติหน้าที่ระหว่างวันที่…

Read More

- Scholarships Aboard, ข่าวกิจกรรม

กองวิเทศสัมพันธ์มอบทุนสนับสนุนให้กับนักศึกษา เพื่อไปแลกเปลี่ยนที่ญี่ปุ่น

       วันที่ 7 กันยายน 2561 อาจารย์ปิยะฉัตร เทพหัสดิน ณ อยุธยา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองวิเทศสัมพันธ์ ได้ให้คำแนะนำในการเตรียมตัวก่อนเดินทางและมอบงบประมาณสนับสนุนในการเดินทางให้กับ นางสาววศินี หนุนกระโทก และ นางสาวสุพิณดา จงกลนี นักศึกษาวิชาเอกภาษาญี่ปุ่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ซึ่งได้รับการคัดเลือกไปศึกษา ณ Yamanashi Prefectural University…

Read More

ปิดโหมดสีเทา