- โครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยน

นักศึกษาบรูไนแลกเปลี่ยนการเรียนภาษากับนักศึกษาไทย

     นักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก Universiti of Brunei Darussalam เนการาบรูไนดารุสซาลาม จำนวน 3 คน ได้ดำเนินกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรม ณ ห้องสาธิต 3 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมีนักศึกษาล่ามแปลภาษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จำนวน 6 คน…

Read More

- ข่าวกิจกรรม

โครงการนานาชาติสัมพันธ์ นักศึกษาต่างชาติ ประจำปี 2560

     วันที่ 3 กันยายน 2560 กองวิเทศสัมพันธ์ดำเนินโครงการนานาชาติสัมพันธ์นักศึกษาชาวต่างชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ประจำปีการศึกษา 2560 โดยได้รับเกียรติจาก ดร.อานรรต ใจสำราญ รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ ณ หอประชุมอนุสรณ์ 70 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา…

Read More

- โครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยน

นักศึกษาแลกเปลี่ยนบรูไน เข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษา

     วันที่ 30 สิงหาคม 2560 นักศึกษาแลกเปลี่ยนจากบรูไน เข้าพบอาจารย์ปิยะฉัตร เทพหัสดิน ณ อยุธยา อาจารย์ที่ปรึกษา ณ สำนักงานกองวิเทศสัมพันธ์ อาคารศูนย์ฝึกฯทับแก้ว ชั้น 2 เพื่อติดตามและพูดคุยเกี่ยวกับประเด็นต่างๆในช่วง 1 สัปดาห์ที่ผ่านมา…

Read More

- อาจารย์แลกเปลี่ยน

โครงการแลกเปลี่ยนอาจารย์ไปสอนที่ประเทศจีน (YXNU)

     วันที่ 26 สิงหาคม 2560 บุคลากรกองวิเทศสัมพันธ์ได้เดินทางไปส่ง นางสาวจามจุรี นิศยันต์ ตำแหน่งอาจารย์ประจำหลักสูตรวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร สำหรับชาวต่างประเทศ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เพื่อเดินทางไปที่ Yuxi Normal University (YXNU) มณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน เที่ยวบิน…

Read More

- ข่าวกิจกรรม

พิธีถวายคำปฏิญาณและถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร.10

     วันที่ 7 ธันวาคม 2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาแสดงความจงรักภักดี ถวายคำปฏิญาณตน และถวายพระพรชัยมงคล แด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร พระมหากษัตริย์ รัชกาลที่ 10 เนื่องในวโรกาสขึ้นทรงราชย์สืบสันตติวงศ์เป็นสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว นำโดยนายสุวัจน์ ลิปตพัลลภ นายกสภามหาวิทยาลัย รองศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร…

Read More

- ข่าวกิจกรรม

Big Cleaning Day 2016

     วันที่ 1 ธันวาคม 2559 บุคลากรกองวิเทศสัมพันธ์เข้าร่วมกิจกรรมทำดีเพื่อพ่อ ในโครงการ Big Cleaning Day ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จัดกิจกรรมนี้ขึ้นเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช สวรรคตครบ 50 วัน (ปัญญาสมวาร) ณ บริเวณพื้นที่รอบนอกและภายในมหาวิทยาลัย

- ข่าวกิจกรรม

พิธีบวงสรวงและสมโภช ศาลเจ้าพ่อขุนศักรินทร์ ๒๕๕๙

     บุคลากรกองวิเทศสัมพันธ์เข้าร่วมพิธีบวงสรวงและสมโภช ศาลเจ้าพ่อขุนศักรินทร์ ๒๕๕๙ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ที่ผ่านมา ซึ่งดำเนินงานโดยสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร ฝอยพิกุล อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เป็นประธานในพิธี

- ข่าวกิจกรรม

พิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมถวายพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

                 บุคลากรกองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี นำโดย ดร.อานรรต ใจสำราญ รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ และอาจารย์ปิยะฉัตร เทพหัสดิน ณ อยุธยา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองวิเทศสัมพันธ์ เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมถวายพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 17 – 21…

Read More

- Scholarships Aboard, โครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยน

นักศึกษาราชภัฏโคราชเดินทางไปศึกษาแลกเปลี่ยน ณ Yamanashi Prefectural University ประเทศญี่ปุ่น

           วันที่ 14 กันยายน 2559 อาจารย์ปิยะฉัตร เทพหัสดิน ณ อยุธยา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองวิเทศสัมพันธ์ ได้ให้คำแนะนำในการเตรียมตัวก่อนเดินทางให้กับ นางสาวบัณฑิตา จันทะดี ตัวแทนนักศึกษาระดับปริญญาตรี โปรแกรมวิชาภาษาญี่ปุ่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ก่อนเดินทางไปศึกษา ณ…

Read More

- Scholarships Aboard, โครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยน

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่าง มรนม .และ RUPP

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา และ Royal University of Phnom Penh ราชอาณาจักรกัมพูชา ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านโครงการแลกเปลี่ยน2015 ประกาศทุนอุดหนุนโครงการแลกเปลี่ยน2015

- NRRU Young Ambassador 2015, ข่าวการศึกษา อบรม ดูงาน, โครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยน, โครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม

รับสมัครนักศึกษายุวทูตเพื่อเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนทางภาษาและวัฒนธรรม ณ ราชอาณาจักรกัมพูชา จำนวน 20 คน

รับสมัครนักศึกษายุวทูตเพื่อเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนทางภาษาและวัฒนธรรม ณ ราชอาณาจักรกัมพูชา จำนวน 20 คน เพื่อทำกิจกรรมร่วมกับนักศึกษามหาวิทยาลัยในราชอาณาจักรกัมพูชา ในระหว่างวันที่ 15 – 21 พฤศจิกายน 2558   ใบสมัครโครงการแลกเปลี่ยนยุวทูต ณ กัมพูชา 2558 1. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครเข้าร่วมโครงการ…

Read More

- ข่าวการศึกษา อบรม ดูงาน, ข่าวกิจกรรม, อบรมการใช้ภาษาอังกฤษ

ประกาศรายชื่อบุคคลที่ผ่านการเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุน ด้านการใช้ภาษาอังกฤษ 2015

รายชื่อบุคคลที่ผ่านการเข้าร่วมอบรม โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุน ด้านการใช้ภาษาอังกฤษในการปฏิบัติงาน ณ โรงแรมดุสิต ธานี หัวหิน ระหว่าง วันที่ 19 -24 กรกฎาคม 2558 1 นางสาว สุพัตตา ก้อนครบุรี 2 นางสาว สุภาภรณ์…

Read More

- NRRU Young Ambassador 2015, ข่าวการศึกษา อบรม ดูงาน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรมโครงการยุวทูตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ครั้งที่ 6

ดาว์นโหลดใบประกาศ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรมโครงการยุวทูตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ครั้งที่ 6 NRRU Young Ambassador 2015 1. นางสาวพิมพ์ชนก วรธรรม 2. นางสาวสุพิชชา ดีสวัสดิ์ 3. นางสาวอรพรรณ พรพุทธรัตน์ 4. นางสาวเสาวดี พนมศิลป์…

Read More

ปิดโหมดสีเทา