- ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการสัมภาษณ์เป็นล่ามผู้แปลภาษา KIAC 2019

รายชื่อผู้เข้ารับการสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเป็นอาสาสมัครล่ามผู้แปลภาษาและประสานงานเทศกาลโคราชศิลปะและวัฒนธรรมนานาชาติ 2019 (Korat International Art and Culture Festival 2019)  1 นางสาวสุภัสสรา สอนจ่าใส                19 นางสาวหนึ่งฤทัย ทิศกระโทก 2 นายไผท จิตเบญจธรรม                 …

Read More

- Liaison, ข่าวกิจกรรม, ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ผ่านคัดเลือก เพื่อปฏิบัติหน้าที่ดูแลนักศึกษาแลกเปลี่ยนบรูไน

       เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2562 กองวิเทศสัมพันธ์ดำเนินการสัมภาษณ์คัดเลือกนักศึกษาเพื่อปฏิบัติหน้าที่ผู้ประสานงานและแปลภาษาให้กับนักศึกษาแลกเปลี่ยนจากมหาวิทยาลัยบรูไนดารุสซาลาม (University Brunei Darussalam)        กองวิเทศสัมพันธ์จึงขอประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือก เพื่อปฏิบัติหน้าที่ดูแลประสานงานและแปลภาษาให้กับนักศึกษาแลกเปลี่ยนจากประเทศบรูไน ระหว่างวันที่ 12 มกราคม –…

Read More

- Liaison, ข่าวประชาสัมพันธ์

เปิดรับสมัครล่ามปฏิบัติหน้าที่แปลภาษาให้กับนักศึกษาแลกเปลี่ยนบรูไน

กองวิเทศสัมพันธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เปิดรับสมัครล่ามเพื่อปฏิบัติหน้าที่ผู้ประสานงานและแปลภาษาให้กับนักศึกษาแลกเปลี่ยนจากมหาวิทยาลัยบรูไนดารุสซาลาม (University Brunei Darussalam) เงื่อนไขผู้สมัคร      “เป็นนักศึกษายุวทูต หรือนักศึกษาผู้ที่กำลังเข้ารับการอบรมยุวทูต” ปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่วันที่ 12 มกราคม – 20 เมษายน 2562 (หมายเหตุ: ปฏิบัติหน้าที่ตามตารางกิจกรรมของนักศึกษาแลกเปลี่ยน) สัมภาษณ์วันที่ 9…

Read More

- Liaison, ข่าวประชาสัมพันธ์

รับสมัครนักศึกษา ปฏิบัติหน้าที่ผู้แปลภาษาและประสานงาน เทศกาลโคราชศิลปะและวัฒนธรรมนานาชาติ 2019

กองวิเทศสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษา ปฏิบัติหน้าที่ผู้แปลภาษาและประสานงาน เทศกาลโคราชศิลปะและวัฒนธรรมนานาชาติ 2019 (Korat International Art and Culture Festival 2019) ระหว่างวันที่  1  –  7  กุมภาพันธ์  2562  จำนวน 30 คน เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้…

Read More

- NRRU Toastmaster Club, ข่าวประชาสัมพันธ์

เชิญชวนน้องๆ เข้าร่วมเป็นสมาชิก NRRU Toastmasters Club

     กองวิเทศสัมพันธ์ขอเชิญชวนน้องๆ นักศึกษามาร่วมเป็นสมาชิกโครงการ Nakhon Ratchasima Rajabhat University Club (NRRU Toastmasters Club) เพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสารและความเป็นผู้นำสำหรับนักศึกษาและบุคลากร       น้องๆ ที่สนใจสามารถเข้าร่วมได้ทุกวันพุธที่ 2 และ 4 ของทุกเดือน …

Read More

- Scholarships Aboard, ข่าวประชาสัมพันธ์

รับสมัครทุนสำหรับเจ้าหน้าที่ เพื่อเข้าร่วมในหลักสูตรต่างๆ ประจำปี 2018 – 2019 ณ สาธารณรัฐอินเดีย

       ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ประชาสัมพันธ์จากกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศว่าสำนักเลขาธิการแผนโคลัมโบ (CPS) ร่วมกับรัฐบาลอินเดีย เสนอทุนให้แก่เจ้าหน้าที่เพื่อเข้าร่วมในหลักสูตรต่างๆ ประจำปี ค.ศ. 2018 – 2019 ณ สาธารณรัฐอินเดีย รายละเอียดหลักสูตร คุณสมบัติผู้สมัครรับทุน และวิธีการสมัคร : <<คลิกที่นี่>>

- Scholarships Aboard, ข่าวประชาสัมพันธ์

รัฐบาลออสเตรเลียเปิดรับสมัครทุน เอนเดเวอร์ (Endeavour Leadership Program 2019)

     เปิดรับสมัครทุนรัฐบาลออสเตรเลีย (ทุนเอนเดเวอร์) สามารถยื่นใบสมัครสำหรับโครงการ Endeavour Leadership Program 2019 (ELP) ได้แล้ว ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 นี้นะคะ      …

Read More

- NRRU Young Ambassador, ข่าวประชาสัมพันธ์

รับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการยุวทูตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ครั้งที่ 10

     กองวิเทศสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการยุวทูตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ครั้งที่ 10 “NRRU Young Ambassadors 2019” จำนวน 30 คน รับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 4 ธันวาคม 2561 ! จัดอบรมวันที่ 11…

Read More

- Scholarships Aboard, ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกรอบที่สองเพื่อเข้าร่วมโครงการ Global Project Based Learning (gPBL 2018) ณ ประเทศญี่ปุ่น

       กองวิเทศสัมพันธ์ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกรอบที่สองเพื่อเข้าร่วมโครงการ Global Project Based Learning (gPBL 2018) คือ นางสาวกมลชนก รินทะ นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ชั้นปีที่ 4 โดยนักศึกษาจะเข้าร่วมโครงการเพื่อพัฒนางานวิจัย ระหว่างวันที่…

Read More

- Uncategorized, ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกล่ามผู้แปลภาษาและประสานงาน การแข่งขันตะกร้อชิงถ้วยพระราชทาน “คิงส์คัพ” ครั้งที่ 33 ประจำปี 2561

       กองวิเทศสัมพันธ์ขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้ปฏิบัติหน้าที่อาสาสมัครล่ามผู้แปลภาษาและประสานงาน การแข่งขันตะกร้อชิงถ้วยพระราชทาน “คิงส์คัพ” ครั้งที่ 33 ประจำปี 2561 ดังรายชื่อต่อไปนี้        โดยให้ผู้ที่ผ่านการคัดเลือก ส่งไฟล์รูปถ่ายขนาด 1″ จำนวน 1 รูป…

Read More

- Uncategorized, ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาเพื่อพัฒนางานวิจัย ณ ประเทศญี่ปุ่น

      กองวิเทศสัมพันธ์ขอประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาเพื่อพัฒนางานวิจัย ณ สถาบันเทคโนโลยี Shibaura ประเทศญี่ปุ่น รอบที่ 4 ของปีการศึกษา 2561 ดังรายชื่อต่อไปนี้ นางสาวจันทร์กฤษณา จู   คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นายพชร สุกเกรียม   คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นางสาวพรรณราย…

Read More

- Liaison, ข่าวประชาสัมพันธ์

รับสมัครล่ามผู้แปลภาษาและประสานงานการแข่งขันตะกร้อชิงแชมป์โลก ชิงถ้วยพระราชทาน “คิงส์คัพ” ครั้งที่ 33 ประจำปี 2561 (The 33rd King’s Cup Sepak Takraw World Championship)

     รับสมัครน้องๆ นักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ เพื่อปฏิบัติหน้าที่ล่ามผู้แปลภาษาและประสานงานการแข่งขันตะกร้อชิงแชมป์โลก ชิงถ้วยพระราชทาน “คิงส์คัพ” ครั้งที่ 33 ประจำปี 2561 (The 33rd King’s Cup Sepak Takraw World Championship) ปฏิบัติหน้าที่ระหว่างวันที่…

Read More

- ข่าวประชาสัมพันธ์, โครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยน

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกรอบแรก ในโครงการ Global Project Learning (gPBL 2018)

       นักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกในรอบแรก จะถูกส่งรายชื่อให้ทางสถาบันเทคโนโลยี Shibaura Institute of Technology (SIT) ประเทศญี่ปุ่น เพื่อพิจารณาคัดเลือกอีกครั้ง และจะประกาศแจ้งให้ทราบต่อไป

- ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อล่ามและผู้ประสานงานการแข่งขันวอลเลย์บอล รายการ SMM 6th AVC CUP “EST COLA” FOR WOMEN

  นางสาวปิยกมล ทุ่งกระโทก        นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์     หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ   นายจรัส คำสกุลวัฒนา                …

Read More

- Liaison, ข่าวประชาสัมพันธ์

รับสมัครล่ามผู้แปลภาษาและประสานงานการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิง SMM 6th AVC “EST COLA” CUP FOR WOMEN

     รับสมัครน้องๆ ยุวทูต NRRU Young Ambassadors และนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ เพื่อปฏิบัติหน้าที่ล่ามผู้แปลภาษาและประสานงานการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิง SMM 6th AVC EST COLA CUP FOR WOMEN ระหว่างวันที่ 14 – 26…

Read More