- Scholarships Aboard, ข่าวประชาสัมพันธ์

รับสมัครทุนสำหรับเจ้าหน้าที่ เพื่อเข้าร่วมในหลักสูตรต่างๆ ประจำปี 2018 – 2019 ณ สาธารณรัฐอินเดีย

       ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ประชาสัมพันธ์จากกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศว่าสำนักเลขาธิการแผนโคลัมโบ (CPS) ร่วมกับรัฐบาลอินเดีย เสนอทุนให้แก่เจ้าหน้าที่เพื่อเข้าร่วมในหลักสูตรต่างๆ ประจำปี ค.ศ. 2018 – 2019 ณ สาธารณรัฐอินเดีย รายละเอียดหลักสูตร คุณสมบัติผู้สมัครรับทุน และวิธีการสมัคร : <<คลิกที่นี่>>

- Scholarships Aboard, ข่าวประชาสัมพันธ์

รัฐบาลออสเตรเลียเปิดรับสมัครทุน เอนเดเวอร์ (Endeavour Leadership Program 2019)

     เปิดรับสมัครทุนรัฐบาลออสเตรเลีย (ทุนเอนเดเวอร์) สามารถยื่นใบสมัครสำหรับโครงการ Endeavour Leadership Program 2019 (ELP) ได้แล้ว ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 นี้นะคะ      …

Read More

- Scholarships Aboard, ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกรอบที่สองเพื่อเข้าร่วมโครงการ Global Project Based Learning (gPBL 2018) ณ ประเทศญี่ปุ่น

       กองวิเทศสัมพันธ์ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกรอบที่สองเพื่อเข้าร่วมโครงการ Global Project Based Learning (gPBL 2018) คือ นางสาวกมลชนก รินทะ นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ชั้นปีที่ 4 โดยนักศึกษาจะเข้าร่วมโครงการเพื่อพัฒนางานวิจัย ระหว่างวันที่…

Read More

- Scholarships Aboard, ข่าวกิจกรรม

กองวิเทศสัมพันธ์มอบทุนสนับสนุนให้กับนักศึกษา เพื่อไปแลกเปลี่ยนที่ญี่ปุ่น

       วันที่ 7 กันยายน 2561 อาจารย์ปิยะฉัตร เทพหัสดิน ณ อยุธยา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองวิเทศสัมพันธ์ ได้ให้คำแนะนำในการเตรียมตัวก่อนเดินทางและมอบงบประมาณสนับสนุนในการเดินทางให้กับ นางสาววศินี หนุนกระโทก และ นางสาวสุพิณดา จงกลนี นักศึกษาวิชาเอกภาษาญี่ปุ่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ซึ่งได้รับการคัดเลือกไปศึกษา ณ Yamanashi Prefectural University…

Read More

- Scholarships Aboard, ข่าวกิจกรรม, โครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยน

นักศึกษาราชภัฏโคราชเดินทางไปร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยน ณ ประเทศไต้หวัน

       เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2561 นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน ณ มหาวิทยาลัย National Pingtung University (NPTU) ประเทศไต้หวัน จำนวน 6 คน เดินทางถึงประเทศไต้หวันเรียบร้อยแล้ว โดยกิจกรรมแลกเปลี่ยนแบ่งออกเป็น…

Read More

- Scholarships Aboard, ข่าวกิจกรรม, โครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยน

นักศึกษาแลกเปลี่ยนบรูไน และนักศึกษาผู้ผ่านการคัดเลือกไปไต้หวัน เข้ารับฟังโอวาทจากอธิการบดี

       วันที่ 6 สิงหาคม 2561 กองวิเทศสัมพันธ์นำนักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก Universiti Brunei Darussalam (UBD) เนการาบรูไนดารุสซาลาม จำนวน 6 คน และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ที่ผ่านการคัดเลือกไปแลกเปลี่ยนที่ National Pingtung…

Read More

- Scholarships Aboard, ข่าวกิจกรรม, โครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยน

นักศึกษาราชภัฏโคราช เดินทางเพื่อแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรม ณ ประเทศบรูไน

       กองวิเทศสัมพันธ์ดำเนินโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและวัฒนธรรมในต่างประเทศ ณ Universiti Brunei Darussalam (UBD) ประเทศบรูไน ตั้งแต่วันที่ 22 – 27 กรกฎาคม 2561 ที่ผ่านมา โดยมีนักศึกษาแลกเปลี่ยนจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาและบุคลากรกองวิเทศสัมพันธ์ รวมทั้งสิ้นจำนวน 14…

Read More

- Scholarships Aboard, ข่าวประชาสัมพันธ์

ด่วน! เปิดรับสมัครนักศึกษาเพื่อเข้าร่วมโครงการ Educational Imagination Camp 2018 ณ National Pingtung University (NPTU) ประเทศไต้หวัน

กองวิเทศสัมพันธ์ เปิดรับสมัครนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาเพื่อเข้าร่วมโครงการ Educational Imagination Camp 2018 ซึ่งจัดขึ้นโดย College of Education มหาวิทยาลัย National Pingtung University (NPTU) ประเทศไต้หวัน ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 9-18 สิงหาคม 2561…

Read More

- Scholarships Aboard, ข่าวกิจกรรม, โครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยน

นักศึกษาราชภัฏโคราช ได้รับคัดเลือกโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาครูในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ณ ประเทศอินโดนีเซีย

       วันที่ 23 กรกฎาคม 2561 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ นำนักศึกษาชั้นปีที่ 5 จำนวน 2 คน คือ นายอิสระ สิงหะรา และ นางสาวรุ้งลาวัลย์ ชัยโชติศิริ…

Read More

- Scholarships Aboard, ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้ผ่านการคัดเลือกโครงการ The 1st Leadership and Cultural Forum for ASEAN University Student Leader 2018

       กองวิเทศสัมพันธ์ขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ The 1st Leadership and Cultural Forum for ASEAN University Student Leader 2018 ณ Universiti Utara Malaysia…

Read More

- Scholarships Aboard, ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการ Global Project Based Learning (gPBL 2018) ณ สถาบันเทคโนโลยี Shibaura Institute of Technology (SIT) ประเทศญี่ปุ่น

กองวิเทศสัมพันธ์ เปิดรับสมัครนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาเพื่อเข้าร่วมโครงการ Global Project Based Learning (gPBL 2018) ณ สถาบันเทคโนโลยี Shibaura Institute of Technology (SIT), Omiya Campus ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 5…

Read More

- Scholarships Aboard, Uncategorized, ข่าวประชาสัมพันธ์

เปิดรับสมัครนักศึกษาเพื่อเข้าร่วมโครงการ Science Exploration Camp ณ National Pingtung University (NPTU) ประเทศไต้หวัน

        กองวิเทศสัมพันธ์ เปิดรับสมัครนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาเพื่อเข้าร่วมโครงการ Science Exploration Camp ซึ่งจัดขึ้นโดย College of Science มหาวิทยาลัย National Pingtung University (NPTU) ประเทศไต้หวัน ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่…

Read More

- Scholarships Aboard, ข่าวกิจกรรม

กองวิเทศสัมพันธ์ดำเนินการสอบสัมภาษณ์ผู้นำนักศึกษาไปมาเลเซีย

       วันที่ 18 กรกฎาคม 2561 กองวิเทศสัมพันธ์ดำเนินการสอบสัมภาษณ์นักศึกษา ในโครงการ The 1st Leadership and Cultural Forum for ASEAN University Student Leader…

Read More

- Scholarships Aboard, ข่าวกิจกรรม, ข่าวประชาสัมพันธ์, โครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยน, โครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม

เปิดรับสมัครนักศึกษาเพื่อเข้าร่วมโครงการ The 1st Leadership and Cultural Forum for ASEAN University Student Leader 2018 ณ Universiti Utara Malaysia (UUM) สหพันธรัฐมาเลเซีย

กองวิเทศสัมพันธ์ เปิดรับสมัครนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาเพื่อเข้าร่วมโครงการ The 1st Leadership and Cultural Forum for ASEAN University Student Leader 2018 ณ Universiti Utara Malaysia (UUM) สหพันธรัฐมาเลเซีย…

Read More

- Scholarships Aboard, ข่าวประชาสัมพันธ์

ทุนรัฐบาลญี่ปุ่น ประจำปี 2562

       สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย เปิดรับสมัครและคัดเลือกนักเรียน / นักศึกษาชาวไทย เพื่อรับทุนการศึกษาเต็มจำนวนจากรัฐบาลญี่ปุ่น (MEXT SCHOLARSHIP) ไปศึกษาต่อที่ประเทศญี่ปุ่น ดังนี้ ทุนนักศึกษาวิจัย (Research Students)   เพื่อศึกษาต่อระดับปริญญาโท – เอก ทุนนักศึกษาปริญญาตรี (Undergraduate…

Read More