- Uncategorized

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกเพื่อเสนอชื่อเข้าร่วมโครงการ Global Project Learning (gPBL 2019)

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกเพื่อเสนอชื่อเข้าร่วมโครงการ Global Project Learning (gPBL 2019) นักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จะถูกเสนอรายชื่อให้ทางสถาบันเทคโนโลยี Shibaura Institute of Technology (SIT) ประเทศญี่ปุ่น เพื่อพิจารณาคัดเลือกอีกครั้ง และทางกองวิเทศสัมพันธ์จะประกาศแจ้งผลผู้ผ่านคัดเลือกจาก SIT ให้ทราบต่อไป

- Uncategorized

โครงการ Global Project Based Learning (gPBL 2019) ณ สถาบันเทคโนโลยี Shibaura Institute of Technology (SIT) ประเทศญี่ปุ่น

      กองวิเทศสัมพันธ์ เปิดรับสมัครนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาเพื่อเข้าร่วมโครงการ Global Project Based Learning (gPBL 2019) ณ สถาบันเทคโนโลยี Shibaura Institute of Technology (SIT), Omiya Campus…

Read More

- Uncategorized

รับสมัครนักศึกษาคณะครุศาสตร์เข้าร่วมโครงการ NPTU Educational Imagination Camp 2019 ณ National Pingtung University ประเทศไต้หวัน

     ตามที่ College of Education มหาวิทยาลัย National Pingtung University (NPTU) ประเทศไต้หวัน ได้ประชาสัมพันธ์โครงการ NPTU Educational Imagination Camp 2019 ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 28…

Read More

- Uncategorized

รับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ 2019 Science Exploration Camp ณ National Pingtung University ประเทศไต้หวัน

ตามที่ College of Science มหาวิทยาลัย National Pingtung University (NPTU) ประเทศไต้หวัน ได้ประชาสัมพันธ์โครงการ 2019 Science Exploration Camp Program ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 27 กรกฎาคม –…

Read More

- Uncategorized

รับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ ASEM Work Placement เพื่อรับทุนสนับสนุนการไปฝึกงานที่เบลเยียมและเยอรมนี ประจำปี 2562

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้ประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ ASEM Work Placement Programme เพื่อรับทุนสนับสนุนการไปฝึกงานที่เบลเยียมและเยอรมนี ประจำปี 2562 (2019) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนนักศึกษาฝึกงานอย่างสมดุลระหว่างฝ่ายเอเชียและยุโรป และส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับวัฒนธรรมและการทำงานข้ามวัฒนธรรมของนักศึกษา โดยในปีงบประมาณ 2562 สกอ. จะจัดสรรงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสนับสนุนให้นักศึกษาที่ได้รับ    การคัดเลือกเดินทางไปฝึกปฏิบัติงานในสถานประกอบการในประเทศเบลเยียมและเยอรมนี ระยะเวลา 2 –…

Read More

- Scholarships Aboard, Uncategorized, ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยนเพื่อฝึกประสบการณ์และปฏิบัติงานด้านการวิจัย ณ ประเทศญี่ปุ่น

RESEARCH EXCHANGE/ LABORATORY INTERNSHIP PROGRAM AY2019/2020 AT SHIBAURA INSTITUTE OF TECHNOLOGY (SIT)        ขอเชิญชวนนักศึกษาที่มีความสนใจเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเพื่อฝึกประสบการณ์และปฏิบัติงานด้านการวิจัย  ณ สถาบันเทคโนโลยี Shibaura ประเทศญี่ปุ่น (SIT)…

Read More

- Uncategorized

รับสมัครล่ามแปลภาษา การแข่งขันร่มร่อนบินเดินทางนานาชาติสานสัมพันธ์อาเซียน ครั้งที่ 3

     ประชาสัมพันธ์ถึงน้องๆ นักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ ที่มีความต้องการพัฒนาตัวเอง โอกาสดีๆมาแล้วค่ะ กับการปฏิบัติหน้าที่ล่ามผู้แปลภาษาและประสานงานการแข่งขันร่มร่อนบินเดินทางนานาชาติสานสัมพันธ์อาเซียน ครั้งที่ 3 เอเชี่ยน คัฟ ซีรี่ส์ 1 ประจำปี 2562 โดยจะปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่วันที่ 3 -10 เมษายน 2562  ตำแหน่งการรับสมัครมีดังนี้…

Read More

- Uncategorized, ข่าวกิจกรรม

กองวิเทศสัมพันธ์มุ่งพัฒนาบุคลากรด้านการเขียนและแปลข่าวประชาสัมพันธ์เป็นภาษาอังกฤษ

       กองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี ส่งบุคลากรเข้าร่วมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “เทคนิคการเขียนและแปลข่าวประชาสัมพันธ์ภาษาอังกฤษ” ระหว่างวันที่ 28 – 29 มกราคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กรุงเทพมหานคร โดยการเข้าร่วมอบรมดังกล่าวมีวัตุประสงค์เพื่อแนะแนวทางให้แก่ผู้ปฏิบัติงานด้านประชาสัมพันธ์วิเทศสัมพันธ์ สามารถแปลข่าวภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้องตามหลักการและโครงสร้างการเขียนหัวข้อข่าว ประโยคนำ…

Read More

- Uncategorized

รับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการยุวทูตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ครั้งที่ 10

กองวิเทศสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการยุวทูตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ครั้งที่ 10 “NRRU Young Ambassadors 2019” จำนวน 30 คน มาร่วมพัฒนาทักษะทางภาษาและความเป็นผู้นำกับพวกเรา ยุวทูตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา NRRU Young Ambassadors Empower NRRU students’ to develop…

Read More

- Uncategorized, ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกล่ามผู้แปลภาษาและประสานงาน การแข่งขันตะกร้อชิงถ้วยพระราชทาน “คิงส์คัพ” ครั้งที่ 33 ประจำปี 2561

       กองวิเทศสัมพันธ์ขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้ปฏิบัติหน้าที่อาสาสมัครล่ามผู้แปลภาษาและประสานงาน การแข่งขันตะกร้อชิงถ้วยพระราชทาน “คิงส์คัพ” ครั้งที่ 33 ประจำปี 2561 ดังรายชื่อต่อไปนี้        โดยให้ผู้ที่ผ่านการคัดเลือก ส่งไฟล์รูปถ่ายขนาด 1″ จำนวน 1 รูป…

Read More

- Uncategorized, ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาเพื่อพัฒนางานวิจัย ณ ประเทศญี่ปุ่น

      กองวิเทศสัมพันธ์ขอประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาเพื่อพัฒนางานวิจัย ณ สถาบันเทคโนโลยี Shibaura ประเทศญี่ปุ่น รอบที่ 4 ของปีการศึกษา 2561 ดังรายชื่อต่อไปนี้ นางสาวจันทร์กฤษณา จู   คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นายพชร สุกเกรียม   คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นางสาวพรรณราย…

Read More

- Scholarships Aboard, Uncategorized, ข่าวประชาสัมพันธ์

เปิดรับสมัครนักศึกษาเพื่อเข้าร่วมโครงการ Science Exploration Camp ณ National Pingtung University (NPTU) ประเทศไต้หวัน

        กองวิเทศสัมพันธ์ เปิดรับสมัครนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาเพื่อเข้าร่วมโครงการ Science Exploration Camp ซึ่งจัดขึ้นโดย College of Science มหาวิทยาลัย National Pingtung University (NPTU) ประเทศไต้หวัน ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่…

Read More

- NRRU Young Ambassador, Uncategorized, ข่าวประชาสัมพันธ์

เปิดรับสมัครยุวทูตเพื่อเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมในต่างประเทศ ณ Universiti Brunei Darussalam ประเทศบรูไน

     กองวิเทศสัมพันธ์เปิดรับสมัครยุวทูตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เพื่อเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมในต่างประเทศ (LACE)  ณ Universiti Brunei Darussalam ประเทศบรูไน คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมโครงการ เป็นยุวทูตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ทุกคณะ ทุกชั้นปี ที่ยังไม่เคยได้รับทุนอุดหนุนตามโครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรม (LACE) ในต่างประเทศที่จัดโดยกองวิเทศสัมพันธ์ มาก่อน เคยช่วยกิจกรรมของมหาวิทยาลัยมาก่อน (โปรดระบุในใบสมัครพร้อมแนบหลักฐานในวันสัมภาษณ์)…

Read More